Inspektim punime rruge

 • Inspektim/kontroll
 • 17/03/2023
 • 11:30
 • Martanesh
 • Shqipëri
 • Dibër
 • Bulqizë
 • Bulqizë
 • Kryetari
 • Kryetar Bashkie
 • Punonjësit e Drejtorisë
 • Jo
 • Po
 • Aleks Sinani Drejtor shërbimesh
 • Sekretari i Përgjithshëm Leonard Daçi