Inagurimi i Kulles Veneciane

 • Tjetër
 • Inagurim
 • 16/03/2023
 • 14:45
 • Venetian Tower Durres
 • Shqipëri
 • Durres
 • Durres
 • Durres
 • UNOPS | Christian Hohmman | Elva Margariti, e ftuar | Eksperte
 • UNOPS | EU Ambasador | Minister i Kultures | Eksperte
 • UNOPS, EU Ambasador Christian Hohmman, Ministrja dhe eksperte te ftuar
 • Po
 • Jo
 • Xhulia Xhaferi, Asistente e Sekretarit te Pergjithshem
 • Zerina Bruci, Sekretar i Pergjithshem