Fillimi i Punimeve Rikonstruksion i Pallatit te Kultures “Shefqet Doda”Burrel

 • Tjetër
 • Fillimi i Punimeve Rikonstruksion i Pallatit te Kultures "Shefqet Doda"Burrel
 • 16/03/2023
 • 11:00
 • Pallati i Kultures
 • Shqipëri
 • Diber
 • Mat
 • Burrel
 • Agron Malaj
 • Kryetar i Bashkise
 • Drejtori i Sherbimeve Bashkiake
 • Po
 • Po
 • Ervin Hysa ,Sekretar i Pergjithshem
 • Ervin Hysa ,Sekretar i Pergjithshem