Dhenie Titulli “Qytetar Nderi”

 • Tjetër
 • Dhenie Titulli "Qytetar Nderi"
 • 15/03/2023
 • 11:00
 • Salla e Keshillit Bashkiak
 • Shqipëri
 • Diber
 • Mat
 • Burrel
 • Agron Malaj | Elisa Gjasta
 • Kryetar i Bashkise | Kryetare e Keshillit
 • Kryetari i Bashkise ,Kryetari i Keshillit,Keshilltare,Zv.Kryetari,Sekretari i Pergjithshem
 • Po
 • Po
 • Ervin Hysa ,Sekretar i Pergjithshem
 • Ervin Hysa ,Sekretar i Pergjithshem