Aktivitet per vleresimin e figurave sportive

 • Aktivitet ndërgjegjesues/informues
 • 16/03/2023
 • 11:00
 • Peshkopi
 • Shqipëri
 • Diber
 • DiberDib
 • Pesh
 • Rahim Spahiu
 • Kryetar i bashkise
 • Kryetari,Zevendes kryetaret
 • Jo
 • Po
 • Pergjegjes Burimeve Njerezore
 • Sekretari i Pergjithshem,Urjeta Kurti