Takim me nxënësit e shkollës Branko Kadia, fitues të konkursit kombëtar të gjuhës shqipe dhe letërsisë.

 • Aktivitet ndërgjegjesues/informues
 • 15/03/2023
 • 12:00
 • Bashkia Shkodër
 • Shqipëri
 • Shkodër
 • Shkodër
 • Qytet
 • Z. Bardh Spahia
 • Kryetar i Bashkisë Shkodër
 • Mësues dhe nxënës të shkollës, staf i bashkisë
 • Jo
 • Po
 • Znj. S. Mardusha
 • Z. D. Kraja