Me qëllim monitorimin e situatës e vijimin e punës mes insititucioneve për parandalimin e kultivimit të drograve në bashkinë Kukës.

 • Tjetër
 • Takim/bashkëbisedim
 • 16/03/2023
 • 09:30
 • Pallati i Kulturës “Hasan Prishtina”
 • Shqipëri
 • Kukes
 • Kukes
 • Kukes
 • Safet Gjici | Ali Hallaçi
 • Kryetar i Bashkisë Kukës | Prefekt i Qarkut Kukës
 • Kryetari i Bashkisë, Prefekti i Qarkut, drejtori i policisë vendore, administratorët e njësive, kryepleqt e fshatrave
 • Po
 • Jo
 • Defrim Korbi, Sekretar i Pergjithshem
 • Defrim Korbi, Sekretar i Pergjithshem