Pjesëmarrëse në konferencë në lidhje me “Qasjet Novatore të Parandalimit të Krimit të Rendë dhe të Organizuar tek të Rinjtë”, në bashkëpunim me Ambasadën Britanisë së Madhe dhe Ministrinë e Brendshme.

 • Aktivitet ndërgjegjesues/informues
 • 15/03/2023
 • 10:00 - 12:00
 • Hotel Internacional Tirana
 • Shqipëri
 • Tirane
 • Tirane
 • 9
 • Znj. Bora Muzhaqi
 • Ministër Shteti për Rininë dhe Fëmijët
 • Përfaqësues të organizatës RAYS, përfaqësues të ambasadës Britanike dhe Ministrisë së Brendshme dhe të rinjtë e organizatës RAYS
 • Jo
 • Jo
 • Arlinda Topçiu, Drejtor Kabineti
 • Arlinda Topçiu, Drejtor Kabineti