Aktivitet në luadër të Ditës së Verës.

 • Tjetër
 • Aktivitet kulturor
 • 14/03/2023
 • 11:00
 • Njësia Administrative Fushë-Bulqizëdhe Njësia Administrative Shupenzë
 • Shqipëri
 • Dibër
 • Bulqizë
 • Bulqizë
 • Kryetari
 • Kryetar Bashkie
 • Banorë të zonës
 • Jo
 • Po
 • Ledjana Gjoka
 • Sekretari i Përgjithshëm Leonard Daçi