Takim me gjyqtare te gjykates me qellim promovimin dhe diskutimin e problematikave te hasura lidhur me zbatimin e denimeve alternative

 • Aktivitet ndërgjegjesues/informues
 • 15/03/2023
 • 14:30
 • Durres prane Gjykates se Rrethit
 • Shqipëri
 • Durres
 • Durres
 • Durres
 • Arlinda Lisha
 • Drejtore dtshp Durres
 • Arlinda Lisha dhe gjyqtare te gjykates
 • Jo
 • Jo
 • Anesti Kapllani Drejtor i DISHK
 • Ervin Hoxha Drejtor i Pergjithshem