Takim me gjyqtare te gjykates se rrethit me qellim diskutimin e problematikave te perbashketa gjate zbatimit te denimeve alternative

 • Aktivitet ndërgjegjesues/informues
 • 15/03/2023
 • 12:00
 • Sarande prane gjykates se Shkalles se Pare
 • Shqipëri
 • Sarande
 • Sarande
 • Sarande
 • Irena Marjani
 • Drejtore dtshp Sarande
 • Irena Marjani dhe gjyqtare te gjykates Sarande
 • Jo
 • Jo
 • Anesti Kapllani Drejtor i DISHK
 • Ervin Hoxha Drejtor i Pergjithshem