Aktivitet kultur,i organizuar ne kuader te Dites se Veres nepermjet te cilit synohet te gjallerohet zona e Gjirokastres si dhe te promovohet i turizmi.

 • Tjetër
 • Aktivitet kultur,i organizuar ne kuader te Dites se Veres
 • 14/03/2023
 • 10:00
 • Parku Natyror i Viroit
 • Shqipëri
 • Gjirokaster
 • Gjirokaster
 • Gjirokaster
 • Flamur Golemi
 • Kryetar/ Bashkia Gjirokaster
 • Autoritet Lokale,artizane,artiste
 • Po
 • Po
 • Amarda Lluri/ specialit jurist./person i autorizuar per raportim te KQZ
 • Nertil Nebiaj / Sekretar i Pergjithshem