Prezantim i projektit “Building Smart Forest” të shpallur fitues në kuadër të programit të bashkëpunimit ndërkufitar Mali i Zi – Shqipëri.

 • Tryezë diskutimi
 • 13/03/2023
 • 12:00
 • Bashkia Shkodër
 • Shqipëri
 • Shkodër
 • Shkodër
 • Qytet
 • Z. Bardh Spahia
 • Kryetar i Bashkisë Shkodër
 • Koordinatori i projektit, staf i bashkisë
 • Jo
 • Po
 • Znj. S. Mardusha, specialiste
 • Z. D. Kraja, Këshilltar