WMF International Road Show (WMF eshte nje nga festivalet me te medha te
Inovacionit Dixhital ne Europe – organizon konkursin nderkombetar te Startup-it dhe
ngjarje educative e argetuese qe terheqin pjesemarres, OJF, biznese).

 • Tjetër
 • Event
 • 15/03/2023
 • 10.00
 • Maritin Hotel Plaza
 • Shqipëri
 • Tirane
 • Tirane
 • Tirane
 • Erion Veliaj
 • kryetari bashkise
 • Kryetari Bashkise dhe pjesemarres te tjere
 • Po
 • Po
 • Drejtor i Pergjithshem
 • Drejtor i Pergjithshem