Shkëmbim akademik në lidhje me projektin Gender Based violence, prezantimi i Komisionerit me grupin e profesionisteve dhe trajnuesve

 • Tjetër
 • Vizite Studimore
 • 15/03/2023
 • 14:00
 • Ambientet e institucionit Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi
 • Shqipëri
 • Tirane
 • Tirane
 • Nr. 10
 • Z. Robert GAJDA- Komisioner | Sandra Eriksson | Karin Antonsen
 • Komisioner | Drejtuese projekti | Police
 • Komisioneri dhe stafi dhe perfaqesues nga agjencia Sueseze (SIDA)
 • Jo
 • Jo
 • Bajram Bakalli, Specialist i Burimeve Njerëzore
 • Ana Muça, Drejtor Drejtoria e Shërbimeve Mbështetëse