4. Universitetet (Degët Juridik, Psikologji, Sociologji, Punë Sociale)
Prezantim mbi Shërbimin e Provës për studentët e universiteteve të cilët mund të ushtrojnë funksionet e tyre në një nga fushat e sistemit të drejtësisë penale apo në institucionin e Shërbimit të Provës, kryesisht në degët psikologji, juridik, sociologji dhe punë sociale.

 • Aktivitet ndërgjegjesues/informues
 • 13/03/2023
 • 10:00
 • Universiteti Aleksander Moisiu Durres
 • Shqipëri
 • Durres
 • Durres
 • Durres
 • Arlinda Lisha
 • drejtor dtshp durres
 • Studente dhe pedagoge te Universitetit te Durresit
 • Jo
 • Jo
 • Anesti Kapllani - Drejtor
 • Ervin Hoxha - Drejtor i Pergjithshem DPSHP