Konsultim publik me banoret e Njesise Administrative Kala e dodes per problematikat e ujit

 • Konsultim publik
 • 15/03/2023
 • 10:30
 • Njesia Administrative Kala e Dodes
 • Shqipëri
 • Diber
 • Diber
 • Kala e Dodes
 • Rahim Spahiu
 • Kryetar i Bashkise
 • Kryetari i Bashkise, Administratori
 • Jo
 • Po
 • Pergjegjes i Burimeve Njerezore
 • Urjeta Kurti, Sekretare e Pergjithshme