Takim me te rinjte e qytetit te Peshkopise per njohjen e problematkave dhe ofrimin e mundesive te reja per ta.

 • Konsultim publik
 • 15/03/2023
 • 14:00
 • Njesia Administrative Peshkopi
 • Shqipëri
 • Diber
 • Diber
 • Peshkopi
 • Rahim Spahiu
 • Kryetar i Bashkise
 • Kryetari i Bashkise, Zv/Kryetari,
 • Jo
 • Jo
 • Pergjegjes i Burimeve Njerezore
 • Urjeta Kurti, Sekretare e Pergjithshme