Agjencia Kombetare e Punesimit dhe Aftesive , Dhoma e Industrise se Tregetise , gjate muajit mars 2023, do te organizojne panairin Work &Study 2023. Institucionet e varesise sipas cdo rajoni, Drejtorite Rajonale te Punësimit, Qëndrat Publike të Formimit Profesional dhe Shkollat e Mesme te Arsimit Profesional, ashtu si dhe vitin e kaluar do te jene pjese e ketij aktiviteti.

 • Tjetër
 • Panair Work&Study 2023
 • 15/03/2023
 • 11.00-15.00
 • Palestra e Shkolles "Antoni Athanas " Sarande
 • Shqipëri
 • Vlore
 • Sarande
 • Sarande
 • Ornela Gace
 • Organizatore e Panairit
 • Ornela Gace Dhoma e Tregtise dhe Industrise, Brikena Nallbani Drejtore Drejtorie AKPA, Gertiola Cepani Pergjegjese sektori AKPA, Saniela Xhaferraj , Drejtor Zyra e Punesimit Vlore, Fatos Rukaj, Drejtoria Rajonale e Ofrimit të Formimit Profesional Publik, Vlorë, Alma Bita, Drejtor i komanduar, Shkolla e mesme profesionale "Antoni Athanas"Sarandë, Ertil Jonuzi, Përgjegjës ZVAKPA, Delvinë, Eliana Shkurti, Përgjegjës ZVAKPA, Sarande
 • Po
 • Po
 • Pranvera Toska, specialiste Drejtoria e Marredhenieve me Publikun
 • Klevis Hysa, Drejtor i Përgjithshëm