Agjencia Kombetare e Punesimit dhe Aftesive , Dhoma e Industrise se Tregetise , gjate muajit mars 2023, do te organizojne panairin Work &Study 2023. Institucionet e varesise sipas cdo rajoni, Drejtorite Rajonale te Punësimit, Qëndrat Publike të Formimit Profesional dhe Shkollat e Mesme te Arsimit Profesional, ashtu si dhe vitin e kaluar do te jene pjese e ketij aktiviteti.

 • Tjetër
 • Panair Work&Study 2023
 • 13/03/2023
 • 11.00-15.00
 • Durrës Pallati i Sportit
 • Shqipëri
 • Durres
 • Durres
 • Durres
 • Ornela Gace
 • Organizatore e Panairit
 • , Ornela Gace Dhoma e Tregtise dhe Industrise, Brikena Nallbani Drejtore Drejtorie AKPA, Gertiola Cepani Pergjegjese sektori AKPA, Indrit Buka, Drejtor Zyra e Punesimit Durres, Fatmir Merkuri, Drejtor Shkolla e Mesme Profesionale “ Beqir Cela ” Durres, Blerina Dervishi Drejtor Shkolla e Mesme Profesionale “ Hysen Cela” Durres, Ermira Llubani Pergjegjese sektori Zyra e Punesimit Kruje .
 • Po
 • Po
 • Pranvera Toska, specialiste Drejtoria e Marredhenieve me Publikun
 • Klevis Hysa, Drejtor i Përgjithshëm