Inspektim dhe kontroll ne uren e Cikut ne njesine Administrative Muhur

 • Inspektim/kontroll
 • 13/03/2023
 • 14:00
 • Njesia Administrative Muhur
 • Shqipëri
 • Diber
 • Diber
 • Muhur
 • Rahim Spahiu
 • Kryetar i Bashkise
 • Kryetari i Bashkise, Drejtori i Sherbimeve Publike
 • Jo
 • Jo
 • Pergjegjes i Burimeve Njerezore
 • Sekretare e Pergjithshme