Diskutim me banoret e njesise Administrative Fush -Cidhen per problematikat kryesore ne njesi

 • Tryezë diskutimi
 • 11/03/2023
 • 11:00
 • Njesia Administrative Fush Cidhen
 • Shqipëri
 • Diber
 • Diber
 • Fush -Cidhen
 • Rahim Spahiu
 • Kryetar i Bashkise
 • Kryetari i Bashkise
 • Jo
 • Po
 • Pergjegjes i Burimeve Njerezore
 • Urjeta Kurti, Sekretare e Pergjithshme