Të ftuar si pjesmarrës në Ceremonia e shpalljes së Lumit Vjosë, “Park Kombëtar”

 • Tjetër
 • Aktivitet pjesmarrjeje organizuar nga Ministria e Turizmit dhe Mjedisit për shpalljen e Vjosës, "Park Kombëtar"
 • 15/03/2023
 • 10.00
 • Kalaja e Tepelenës
 • Shqipëri
 • Gjirokastër
 • Tepelenë
 • Tepelenë
 • M. Kumbaro
 • Ministër i Turizmit dhe MjedisitM
 • Përfaqsues të lartë qëndrorë dhe vendorë,politikbërës, ekspertë, ambientalistë
 • Po
 • Po
 • Arben Velo Sekretar i Përgjithshëm,Prefekti i Qarkut Fier
 • Arben Velo Sekretar i Përgjithshëm Prefekti i Qarkut Fier