T.KROS TEYC 2022 (Qëllimii projektit është masivizimi i lëvizjes sportive në shkollë dhe konsolidimi isistemit sportiv shqiptar për të siguruar mirëqenien e rinisë tonë.)

 • Tjetër
 • Event
 • 11/03/2023
 • 10.00
 • Tirane
 • Shqipëri
 • Tirane
 • Tirane
 • Tirane
 • Erion Veliaj
 • kryetari bashkise
 • Kryetari Bashkise dhe pjesemarres te tjere
 • Po
 • Po
 • Drejtor i Pergjithshem
 • Drejtor i Pergjithshem