Mirenjohje dhe vleresim me certifikat i 12 Mesuesve

 • Tjetër
 • 07/03/2023
 • 17:00
 • Restorant “New York”
 • Shqipëri
 • Gjirokaster
 • Gjirokaster
 • Gjirpkaster
 • Flamur Golemi | Albana Hasanaj
 • Kryetar Bashkie | Drejtor ZVA Gjirokaster
 • Kryetar i Bashkise,N/kryetar,Drejtor ZVA Gjirokaster,Mesues
 • Po
 • Po
 • Amarda Lluri ,jurist,Drejtoria Juridike dhe e Prokurimeve Publike
 • Nertil Nebiaj/Sekretar i Pergjithshem