Në këtë takim fëmijët si pjesë e iniciativës “Korça Bashki Mike e Fëmijëve” nëpërmjet forumit konsultativ të ngritur pranë Këshillit Bashkiak do të prezantojnë përpara Komitetit Drejtues disa nga prioritetet e tyre.

 • Tryezë diskutimi
 • 09/03/2023
 • 10:00
 • Salla e mbledhjeve, Bashkia Korçë
 • Shqipëri
 • Korçë
 • Korçë
 • Korçë
 • Sotiraq Filo | Benila Themeli | Z.Roberto de Bernardi
 • Kryetar Bashkia Korçë | Zv/Kryetare Bashkia Korçë | Përfaqësues i Unicef-it në Shqipëri
 • Fëmijë, përfaqësues të sektorëve dhe institucioneve vendore, si edhe aktorë të tjerë të rëndësishëm
 • Po
 • Jo
 • Xheni Kita
 • Sotiraq Filo