Festivali i parë i Artit të rrugës synon përshirjen e komunitetit dhe artisteve në përmirësimin dhe lidhjen e komunitetit me jetën e qytetit, në planin shoqëror, urban dhe estetik.

 • Aktivitet ndërgjegjesues/informues
 • 11/03/2023
 • 08:00 - 17:00
 • Shkodër
 • Shqipëri
 • Shkodër
 • Shkodër
 • Qytet
 • Bardh Spahia
 • Kryetar i Bashkisë Shkodër
 • Përfaqësues të Galerisë së Arteve Shkodër, staf i bashkisë, artistë, komuniteti
 • Po
 • Po
 • S. Mardusha, Specialist
 • D. Kraja, Këshilltar