Pjesë teatrale e vendosur në skenë me të rinjtë e shkollës Jordan Misja.

 • Aktivitet ndërgjegjesues/informues
 • 10/03/2023
 • 12:00
 • Shkolla Jordan Misja
 • Shqipëri
 • Shkodër
 • Shkodër
 • Qytet
 • -
 • -
 • Staf i bashkisë, mësues dhe nxënës
 • Jo
 • Po
 • S. Mardusha, Specialist
 • D. Kraja, Këshilltar