Aktivitet ndërgjegjësues i organizuar në kuadër të Javës së Gruas, me komunitetin Rom.

 • Aktivitet ndërgjegjesues/informues
 • 08/03/2023
 • 12:00
 • Qendra Komunitare Multifunksionale “Për Familjen”
 • Shqipëri
 • Shkodër
 • Shkodër
 • Qytet
 • -
 • -
 • Të ftuarat, staf i bashkisë
 • Jo
 • Po
 • S. Mardusha, Specialist
 • D. Kraja, Këshilltar