Agjencia Kombetare e Punesimit dhe Aftesive , Dhoma e Industrise se Tregetise , gjate muajit mars 2023, do te organizojne panairin Work &Study 2023. Institucionet e varesise sipas cdo rajoni, Drejtorite Rajonale te Punësimit, Qëndrat Publike të Formimit Profesional dhe Shkollat e Mesme te Arsimit Profesional, ashtu si dhe vitin e kaluar do te jene pjese e ketij aktiviteti.

 • Tjetër
 • Panair Work&Study 2023
 • 10/03/2023
 • 11.00-15.00
 • Berat Pallati i Kulturës
 • Shqipëri
 • Berat
 • Berat
 • Berat
 • Ornela Gace
 • Organizatore e Panairit
 • Brikena Nallbani Drejtore Drejtorie AKPA, Ornela Gace Dhoma e Tregtise dhe Industrise, Gertiola Cepani Pergjegjese sektori AKPA, Migena Toto , Drejtor Zyra e Punesimit Berat, Kozeta Nushi Drejtor Shkolla e Mesme Profesionale “ Stilliano Bandilli” Berat, Ferik Koci Drejtor Shkolla e Mesme Profesionale “ Kristo Isak” Berat, Marilda Metaj Pergjegjese sektori Zyra e Punesimit Kucove
 • Po
 • Po
 • Pranvera Toska, specialiste Drejtoria e Marredhenieve me Publikun
 • Klevis Hysa, Drejtor i Përgjithshëm