Monitorim i planifikuar për pastrimin e kanaleve kulluese në njësitë administrative të Bashkisë Shkodër.

 • Inspektim/kontroll
 • 08/03/2023
 • 10.00
 • NJ.A Dajç, Guri i Zi
 • Shqipëri
 • Shkodër
 • Shkodër
 • NJ.A Dajç, Guri i Zi
 • -
 • -
 • -
 • Jo
 • Jo
 • Specialist
 • Këshilltar