Monitorimi i punës për riparimet e defekteve të shkaktuara në rrjetin e ndriçimit publik dhe rikthimin në normalitet.

 • Inspektim/kontroll
 • 08/03/2023
 • 10.00
 • Bashkia Shkodër
 • Shqipëri
 • Shkodër
 • Shkodër
 • -
 • -
 • -
 • -
 • Jo
 • Po
 • S. Mardusha, Specialist
 • D. Kraja, Këshilltar