Mirembajtje e infrastruktures se qytetit

 • Inspektim/kontroll
 • 10/03/2023
 • 10:00
 • Durres
 • Shqipëri
 • Durres
 • durres
 • durres
 • s'ka
 • s'ka
 • Punonjes
 • Jo
 • Jo
 • Almiva Llaci
 • Dhurata Gjoka