MBROJTJA E TË DHËNAVE PERSONALE NË SEKTORIN E SHËNDETËSISË
MBROJTJA E TË DHËNAVE PERSONALE NË SEKTORIN E SHËNDETËSISË

MBROJTJA E TË DHËNAVE PERSONALE NË SEKTORIN E SHËNDETËSISË

 • Aktivitet ndërgjegjesues/informues
 • 09/03/2023
 • 10.30
 • Hotel Tirana International, “Salla Teuta”, Tiranë
 • Shqipëri
 • Tiranë
 • Tiranë
 • 2
 • Ada Ilia | Besa Velaj | Emirjon Marku
 • Qendra Shqiptare për një Zhvillim të Qëndrueshëm (ASDO) | Drejtor Kabineti Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale. | Ekspert në fushën e mbrojtjes së të dhënave personale
 • Perfaqesues te sektorit te shendetesise
 • Po
 • Po
 • Lindita Morina
 • Lindita Morina Drejtor