Zhvillimi i aktiviteteve ndërgjegjësuese dhe informuese për nënat në kuadër të Javës së Gruas,

 • Aktivitet ndërgjegjesues/informues
 • 09/03/2023
 • 11:00
 • Qendra Komunitare “Për Familjen” Nr.5 Shkolla Edit Durham
 • Shqipëri
 • Shkodër
 • Shkodër
 • Qytet
 • -
 • -
 • Të ftuarat, staf i bashkisë
 • Jo
 • Po
 • S. Mardusha, Specialist
 • D. Kraja, Këshilltar