Zhvillimi i aktiviteteve ndërgjegjësuese nën moton “Barazia gjinore dhe perspektiven e të rinjve” dhe ‘Faleminderit’ .

 • Aktivitet ndërgjegjesues/informues
 • 10/03/2023
 • 11.00 - 13.00
 • Qendra Komunitare “Për Familjen” Nr.1, Nr.2, Nr.5 Shkolla Ndoc Mazi
 • Shqipëri
 • Shkodër
 • Shkodër
 • Qytet
 • -
 • -
 • Staf i bashkisë, mësues dhe nxënës, të rinj
 • Jo
 • Po
 • S. Mardusha, Specialist
 • D. Kraja, Këshilltar