Aktivitet ndergjegjesues mbi problematikat ne shkollen 9-vjeçare Koli Sako ne Divjake, bullizmin etj, me mesues prinder dhe nxenes.

 • Aktivitet ndërgjegjesues/informues
 • 09/03/2023
 • 12:00
 • Shkolla 9-vjeçare Koli Sako Divjake
 • Shqipëri
 • Fier
 • Divjake
 • Divjake
 • Liri Biti | Blerim Zeneli
 • Drejtoresha e shkolles | Pergjegjes sektori Mireqenies Sociale dhe Perkujdesit Shoqeror
 • Liri Biti, Blerim Zeneli, Majlinda Leka, Anida Liço, mesues, nxenes dhe prinder
 • Jo
 • Po
 • Klevisa Rrudha, Sekretari i Pergjithshem
 • Klevisa Rrudha, Sekretari i Pergjithshem