Sektori i Çështjeve Shoqërore, IEVP “Mine Peza”, mbështetur edhe nga përfaqësues të SHKBSH-së ka planifikuar organizimin e një aktiviteti me rastin e ditës së Gruas.

 • Aktivitet ndërgjegjesues/informues
 • 10/03/2023
 • 10:00
 • Në Institucionin e Ekzekutimeve të Vendimeve Penale "Mine Peza"
 • Shqipëri
 • Tiranë
 • Tiranë
 • Nr. 9
 • Seit Vucaj | Mira Hyseni | Enver Berisha
 • Drejtor,IEVP Mine Peza | Përgjegjëse e Sektorit të Edukimit | Përfaqësues i Kishës Kristiane
 • Përfaqësues të SHKBSH nënat, motrat e bashkëshortet si dhe disa nga fëmijët e të paraburgosurve si dhe staf i IEVP Mine Peza
 • Jo
 • Jo
 • Lindjana Laçi
 • Admir Abrija, Drejtor i Përgjithshëm i Burgjeve