Aktivitet social kulturor në kuadër të drejtave të grave, i ndjekur nga një marshim në qytet.

 • Aktivitet ndërgjegjesues/informues
 • 08/03/2023
 • 10:00
 • Bashkia Shkodër
 • Shqipëri
 • Shkodër
 • Shkodër
 • Qytet
 • Z. Bardh Spahia
 • Kryetar i Bashkisë Shkodër
 • Të rinj dhe të reja, staf i bashkisë
 • Po
 • Po
 • Stela Mardusha, Specialist
 • Ditmir Kraja, Këshilltar