Takim me prokurorë të prokurorisë së rrethit gjyqësor me qëllim diskutimin e problematikave të hasura lidhur me zbatimin e dënimeve alternative / masave alternative.

 • Aktivitet ndërgjegjesues/informues
 • 08/03/2023
 • 12:00
 • Kukes
 • Shqipëri
 • Kukes
 • Kukes
 • Kukes
 • Morava Guri
 • drejtor dtshp Kukes
 • Prokurore te prokurorise Kukes
 • Jo
 • Jo
 • Anesti Kapllani - Drejtor
 • Ervin Hoxha - Drejtor i Pergjithshem DPSHP