Pjesmarrje në ceremoninë e vendosjes së emrit të shkollës Dragoç, NJ.A Postribë.

 • Inagurim
 • 07/03/2023
 • 13.00
 • NJ.A Postribë
 • Shqipëri
 • Shkodër
 • Shkodër
 • Postribë
 • Z. Bardh Spahia
 • Kryetar i Bashkisë Shkodër
 • Pjestarë të komunitetit, staf i bashkisë
 • Po
 • Po
 • Stela Mardusha, Specialist
 • Ditmir Kraja, Këshilltar