Bashkëpunim me shoqaten “Intelektualët e Rijnë Shpresë” do diskuktohet me nxënesit dhe stafin e shkollës mbi Parimin e barazise dhe kontraten sociale.

 • Aktivitet ndërgjegjesues/informues
 • 08/03/2023
 • 09:00
 • Gjimnazi "28 Nëntori", Shkodër.
 • Shqipëri
 • Shkoder
 • Shkodër
 • Shkodër
 • Ganimete Perseku | Filomena Gemi
 • përfaqësuese e shoqatës | përfaqësuese e Zyrës Rajonale Shkodër)
 • Ganimete Perseku (përfaqësuese e shoqatës) dhe Filomena Gemi (përfaqësuese e Zyrës Rajonale Shkodër), nxenes dhe stafi shkolles
 • Jo
 • Po
 • Bajram Bakalli, Specialist i Burimeve Njerëzore
 • Ana Muça, Drejtor Drejtoria e Shërbimeve Mbështetëse