Bashkëpunim me shoqaten “Intelektualët e Rijnë Shpresë”, do diskutohet me nxenesit dhe stafin e shkolles mni Parimin e barazise dhe Kontraten sociale

 • Aktivitet ndërgjegjesues/informues
 • 08/03/2023
 • 12:00
 • Gjimnazi "Shejnaze Juka", Shkodër.
 • Shqipëri
 • Shkoder
 • Shkodër
 • Shkodër
 • Ganimete Perseku | Filomena Gemi
 • përfaqësuese e shoqatës | përfaqësuese e Zyrës Rajonale Shkodër)
 • Ganimete Perseku (përfaqësuese e shoqatës) dhe Filomena Gemi (përfaqësuese e Zyrës Rajonale Shkodër), nxenesit dhe stafi shkolles
 • Jo
 • Po
 • Bajram Bakalli, Specialist i Burimeve Njerëzore
 • Ana Muça, Drejtor Drejtoria e Shërbimeve Mbështetëse