Interviste per informimin e publikut per Skemat e Pervitshme Kombetare te Mbeshtetjes per fermere

 • Tjetër
 • Interviste
 • 03/03/2023
 • 13.00
 • Ministria e Bujqesise dhe Zhvillimit Rural
 • Shqipëri
 • Tirane
 • Tirane
 • Nr. 9
 • Frida Krifca
 • Minister
 • Znj. Frida Krifca, Ministre
 • Po
 • Jo
 • Viola Dona - Keshilltar
 • Aida Shehi - Drejtore