Me rastin e festës së mësuesit Drejtoria Rajonale e Arsimit Parauniversitar Korçë fton Kryetarin e Bashkisë Korçë të bëhet pjesë e koncertit që organizohet nga tre shkolla të rajonit Korçë, Elbasan dhe Berat.

 • Tjetër
 • Koncert
 • 04/03/2023
 • 13:00
 • Salla multimediale, pranë ish Këshillit të Qarkut Korçë
 • Shqipëri
 • Korçë
 • Korçë
 • Korçë
 • Sotiraq Filo
 • Kryetar Bashkia Korçë
 • Të ftuar nga organizuesit e aktivitetit
 • Po
 • Po
 • Xheni Kita
 • Sotiraq Filo