Forum ne fushen e arkitektures, Ministrja eshte e ftuar.

 • Tjetër
 • Prezantime dhe diskutime
 • 07/03/2023
 • 10:00
 • Teatri Operas dhe Baletit
 • Shqipëri
 • Tirane
 • Tirane
 • Nr 2
 • Ministra | Ambasadore | Arkitekte
 • Ministra | Ambasadore | arkitekte
 • Te ftuarit dhe media
 • Po
 • Jo
 • Xhulia Xhaferi, Asistente e Sekretarit te Pergjithshem
 • Zerina Bruci, Sekretar i Pergjithshem