Share Albania 2023 Forum (Forum nderkombetar per arkitekturen dhe inovacionin ne teknologji)

 • Tjetër
 • Forum
 • 07/03/2023
 • 10.00
 • TOB
 • Shqipëri
 • Tirane
 • Tirane
 • Tirane
 • Erion Veliaj
 • kryetari bashkise
 • Kryetari Bashkise dhe pjesemarres te tjere
 • Po
 • Po
 • Drejtor i Pergjithshem
 • Drejtor i Pergjithshem