Aktivitet në kuadër të ditës së nënës

 • Tjetër
 • Aktivitet/Urim për festën
 • 08/03/2023
 • 14:00
 • Lokali “Ahmet Mira” Bulqizë
 • Shqipëri
 • Diber
 • Bul
 • Bulqizë
 • Kryetari
 • Kryetar Bashkie
 • Gra nga gjithë Bulqiza
 • Jo
 • Po
 • Ledjana Gjoka
 • Leonard Daçi Sekretar i Pergjithshem