Festa e mesuesit

 • Tjetër
 • Aktivitet kulturor
 • 07/03/2023
 • 14:00
 • Kinemaja e Qytetit
 • Shqipëri
 • Diber
 • Bulq Bul
 • Bulqize
 • Kryetari
 • Kryetar Bashkie
 • Nxënës,mesues,prinder
 • Jo
 • Po
 • Ledjana Gjoka
 • Leonard Daçi