Lojë ndërmjet shkollave të mesme të qytetit, me temë ”Barazia gjinore”

 • Aktivitet ndërgjegjesues/informues
 • 07/03/2023
 • 14:00
 • Shkolla 28 Nëntori
 • Shqipëri
 • Shkodër
 • Shkodër
 • Qytet
 • Znj. Hasna Tafilica
 • Koordinatore, Qendra Rinore Atelie
 • Të rinj dhe të reja, staf i bashkisë
 • Jo
 • Po
 • Stela Mardusha, Specialist
 • Ditmir Kraja, Këshilltar